Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Novinky

Novelizace vyhlášky č.499/2006 Sb.

07.12.2017 16:14
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7.12.2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na...

Návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu

27.11.2017 13:11
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby o krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též přinese například celoplošnou výškovou regulaci...

Novela stavebního zákona č.183/2006 Sb.

31.07.2017 16:13
Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...

Jízdárna Pohořelec získala nový kabát

14.12.2015 22:12
Proběhla úspěšná realizace a kolaudace rekonstrukce Jízdárny Pohořelec, kde našel azyl depozitář Pražského hradu.

RD Planá nad Lužnicí _architektonická studie

12.03.2014 16:34
RD Planá nL arch.st.

Nová zelená úsporám 2014

23.01.2014 15:03
Upozorňujeme klienty na spolupráci naší kanceláře s firmou PORSENNA s.r.o. - odborníka v oblasti hospodaření s energií. https://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/sluzby-a-produkty/nova-zelena-usporam/ U novostaveb, kde je požadavek na nízkoenergetický či pasivní standart nebo na zařazení do dotačního...

Výsledky..

23.01.2014 14:51
Ideová studie na RD Planá měla u investora úspěch, nyní pracujeme na doladění architektonické studie. Spolupráce s investorem bude až do fáze autorského dozoru a součinnosti při kolaudaci. Ve spolupráci s firmou Porsenna s.r.o. bude již od samého počátku objekt optimalizován z hlediska energetické...

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí

29.11.2013 13:26
Pracujeme na návrhu přeměny historického centra města Planá nad Lužnicí. Jedná se o architektonickou soutěž vyhlášenou obcí, zveřejněnou též na stránkách ČKA. Odevzdání soutěžních návrhů je 15.1.2014. Následně budou projekty představeny veřejnosti. V souvislosti s touto soutěží vyhlašujeme novou...

Zajímavé odkazy

21.11.2013 12:08
V sekci zajímavé odkazy bychom Vás chtěli upozorňovat na podnětné články a přednášky, spjaté s architekturou a stavebnictvím. V oddělení legislativa najdete vždy aktuální normy, zákony a vyhlášky s odkazem na plné znění. 

Pokladna Vinohradského divadla

15.10.2013 15:36
Snad již brzy bude otevřen nový prostor pokladny Vinohradského divadla v ulici Ibsenova. Ideová studie pochází z pera Ing.arch.Zuzany Janovské. I přes velmi omezený rozpočet na realizaci doufáme, že bude pro návštěvníky divadla příjemným prostorem. Odkaz na studii a foto realizace 
1 | 2 >>