Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Další potřebné projekty či podklady

V závislosti na typu projektu a požadavků dotčených orgánů mohou být k projektu vyžadovány různé průzkumy, studie, posudky, projekty.

Jedná se zejména o hydrogeologické průzkumy, radonové průzkumy, statické posudky, hlukové studie, studie zastínění, akustické studie, posudky EIA, projekty sadových úprav a mnoho dalších. Tyto posudky Vám jsme schopni zajistit našimi externími spolupracovníky nebo doporučit zpracovatele, se kterými máme dlouhodobé a dobré zkušenosti.