Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Stavby pro školství

MŠ Pastelka Praha 4

Projekt pro stavební povolení  04/2020, povolení stavby 09/2020, projekt pro změnu stavby před dokončením I. 09/2020, povolení změny stavby 12/2020, projekt pro změnu stavby před dokončením II. 10/2022, povolení změny stavby 12/2022, realizace 2022-2023, dotace Hl.m.Prahy

Jedná se o stavební úpravy na objektu stávající mateřské školy za účelem snížené energetocké náročnosti objektu. Zateplení fasády, zateplení střechy, nucené větrání s rekuperací, chlazení kuchyně, nová otopná soustava a elektroinstalace, návrh hospodaření s dešťovou vodou pro zálivku zahrady. První změnou byl nový vzhled vnějšího pláště, druhou technologická změna nádrže na dešťovou vodu.

 

Revitalizace MŠ Praha 4

Projekt pro stavební povolení 09/2020, povolení stavby 12/2020 , realizace 2022

Rozšíření kapacity MŠ spočívající ve vnitřních stavebních úpravách - změně užívání 1. a 2.NP z původní administrativy na dvě oddělení MŠ a doplnění vnějšího hřiště. Vše za přispění dotace EU.

Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12, spočívající ve stavební úpravě a změně
užívání 1.NP a 2.NP pavilonu A pro dvě oddělení mateřské školy,

MŠ Pohádka Praha 4

Projekt pro stavební povolení 09/2018, povolení stavby 05/2019. 

Celková revitalizace objektu - zateplení obvodového pláště a oprava střechy, pro třídy včetně návrhu nuceného větrání s rekuperací. 

MŠ Srdíčko Praha 4

Projekt pro stavební povolení 09/2018, povolení stavby 05/2019. Včetně projednání Rozhodnutí o vyjímce ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů Rorýse obecného 02/2019.

Celková revitalizace objektu - zateplení obvodového pláště a oprava střechy, částečná výměna okenních výplní, pro třídy včetně návrhu nuceného větrání s rekuperací. Rekonstrukce stávající terasy v zahradní části.

 Mateřská škola Úholičky 

kat.ú. Úholičky, č.parc.429/12, novostavba mateřské školy a objektu technických služeb obce včetně infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě), 2011 - architektonická studie, 2012 - PD pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele, realizace 2013-2014, v užívání od 10.3.2014 

Univerzita Jana Amose Komenského
Roháčova 63,65,79,81,83,85, Ostromečská 1227/8, Praha 3, celková rekonstrukce 7 objektů pro potřeby univerzity.

 

Restaurace

Restaurace Pilsner Urquel Original Restaurant Kulaťák

Kompletní rekonstrukce 3 podlaží objektu na Vítězném Náměstí, které původně sloužily jako banka na Restauraci včetně kompletního zázemí (kuchyně, šatny, administrativa), náročné VZT, včetně úpravy dvora.

 

Přístavba a stavební úpravy restaurace hotelu Praha 18

Projekt pro územní a stavební řízení 03/2019, povolení stavby v řešení

Jedná se o rozšíření stávající hotelové restaurace o otevíratelnou prosklenou zimní zahradu (pergolu). Umístění přístavby je v zahradní části hotelu. V rámci dispozičních změn ve skladovém zázemí restaurace je z jižní strany navrženo rozšíření zázemí  o sklad potravin a chlazený sklad potravin.