Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Novela stavebního zákona č.183/2006 Sb.

31.07.2017 16:13

Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1.ledna 2018.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn pro lepší orientaci. Volně ke stažení.