Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Novela stavebního zákona č.183/2006 Sb.

31.07.2017 16:13

Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1.ledna 2018.  

Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zveřejňuje pracovní text novelizace vyhlášky s vyznačením změn pro lepší orientaci. Volně ke stažení.