Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

08.11.2018 14:58

Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy)

důležitá úprava §45 - ruší se podmínka oslunění bytů, účinnost 8.11.2018

https://www.praha.eu/file/2771891/narizeni_c._14.pdf