Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Naše firma zpracovávala průkazy energetické náročnosti jako součást daného projektu či samostatně na zakázku. Ing. Chrobok byl držitelem oprávnění zpracovávat PENB pod číslem 0922. Od roku 2016 řešíme externí odbornou firmou.

Co je to průkaz energetické náročnosti a kdy musí být zpracován si přečtěte níže.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti (stejně jako na elektrospotřebičích – lednice, pračka, myčka, atd.) pomocí písmen A-G.

Od 1.1.2013 vzniká dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb. povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a při pronájmu budovy. Od 1.1.2009 musí stavební úřady požadovat (dle novely zákona č. 406/2000 Sb. ve znění zákona č. 318/2012 Sb.) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 (dle zákona se za větší úpravu považuje změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy).

 

Kdy potřebuji průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) podle novely, která vešla v platnost 1.1 2013?

1. Při prodeji budovy
2. Při prodeji ucelené části budovy
3. Při pronájmu budovy
4. Při prodeji bytové jednotky
5. Při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov (renovace více jak 25% plochy obálky budovy - zateplení, výměna oken apod.)

Prodej a pronájem celé budovy

Povinnosti zákona mají praktickou platnost od dubna 2013. Od této doby je vlastník budovy, který chce celou nemovitost prodat nebo pronajmout, povinen k této smluvní transakci předložit všem zájemcům PENB a tento též dále přiložit ke smlouvě. Stejné časové povinnosti se týkají též marketingu na letácích nebo na internetu.

Prodej a pronájem ucelené části budovy

Pro prodej ucelené části budovy, ať už se jedná o byt nebo kancelář, je též povinnost zpracování a předkládání PENB. Pro pronájem platí povinnost předkládání Průkazu od roku 2016. Pokud se jedná o sdružení vlastníků jednotek, pak lze formou výjimky prodej provést s přiložením faktur za energie za poslední 3 roky. Toto lze však pouze v případě, že SVJ svým rozhodnutím odmítne na žádost vlastníka zpracovat Průkaz.

Bytové a administrativní budovy

Zároveň nabíhá dle zákona postupná povinnost zpracování Průkazu pro veškeré bytové a administrativní budovy, a to v letech 2015 - 2019 podle energeticky vztažné podlahové plochy (plocha vytápěných nebo chlazených prostor vymezená vnějším lícem stěn).

Veřejné budovy

Pro veřejné budovy (v právním vymezení „orgány veřejné moci“) nabíhá dle zákona rychlá povinnost zpracování Průkazu taktéž dle podlahové plochy. Zároveň je zde povinnost Průkaz vyvěsit na viditelné místo blízko hlavnímu vchodu