Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Rodinné domy a rekreační chaty

 

Přístavba RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 02/2024, povolení v řešení 2024

Jedná se o jednoduchou jednopodlažní přístavbu vstupních částí rodinného domu o 2 bytových jednotkách, který tvoří koncová sekce řadové zástavby.

Nástavba a stavební úpravy RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 10/2022, povolení 07/2023, ve výstavbě 2024

Změna dokončené stavby střední sekce řadových rodinných domů za účelem zvětšení užitné plochy nástavbou v zahradní části, kdy ve 3NP objektu vznikne vikýř.

Rekonstrukce RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 09/2022, povolení stavby 05/2023, ve výstavbě 2023-2024, změna stavby před dokončením 02/2024

Kompletní rekonstrukce poloviny dvojdomu, návrh moderního vzhledu a funkce s použitím původního tvarosloví území, ve kterém se stavba nachází. Užitná plocha zvětšena o předsíň v 1.NP a nevyužívané podkroví zvětšeno o dva vikýře.

Přístavba a stavební úpravy RD Chýně

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 08/2022, povolení stavby 11/2022, realizace 2023

Změna dokončené stavby samostatně stojícího rodinného domu za účelem zvětšení užitné plochy přístavbou v uliční části. Bylo vypracováno několik variant s různými typy zastřešení, finálně je přístavba s plochou nepochozí střechou.

   

Nástavba a stavební úpravy RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 02/2022, povolení stavby 08/2023, ve výstavbě 2024

Jedná se o změnu dokončené stavby střední sekce řadových rodinných domů za účelem zvětšení užitné plochy nástavbou v uliční části, kdy ve 2NP objektu vznikne navíc jedna obytná místnost.

Rekonstrukce RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 02/2022, povolení stavby 04/2023, ve výstavbě 2023-2024

Kompletní rekonstrukce prostřední sekce řadového domu za účelem zvětšení užitné plochy. Součástí navržených úprav je přístavba objektu v uliční části, která je dvoupodlažní s plochou střechou a terasou. Dále je součástí nástavba střešního vikýře v uliční části. Stavební úpravy dále zahrnují změnu uspořádání vnitřních prostor objektu.

Rekonstrukce RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 09/2021, povolení stavby 05/2022, realizace 2022

Změna dokončené stavby koncové sekce řadových rodinných domů za účelem zvětšení užitné plochy rekonstrukcí podkroví, které je momentálně bez využití. Na severní a jižní části střechy vzniknou vikýře, zahradní část nově s plochou střechou.

 

 

Rekonstrukce RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 06/2020, povolení stavby 03/2021, projekt změna stavby před dokončením I. 03/2022 - povolení 01/2023, projekt změna stavby před dokončením II. 01/2023 - povolení v řešení, realizace 2022-2023

Změna stavby samostatně stojícího rodinného domu dle zadané studie. RD bude kompletně překoncipován, bude provedena dvoupodlažní přístavba s plochou střechou a jednopodlažní přístavba s terasou. Projektová dokumentace dle studie dodané investorem.

 

 Rekonstrukce rekreační chaty Malá Hraštice 

Projednání vyjímky z odstupové vzdálenosti 02/2022, projekt pro územní souhlas a ohlášení 12/2021, povolení stavby 04/2022, projekt pro změnu stavby před dokončením 02/2023, povolení změny stavby - v řešení, ve výstavbě

Změna dokončené přízemní stavby. Stavební úpravy, přístavba a nástavba stávající dřevěné rekreační chaty. Nově stavba s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím, se sedlovou střechou. Změna stavby před dokončením se týká změny technologie z dřevostavby na zděnou konstrukci a změnu vnitřní dispozice.

   

Rekonstrukce rekreační chaty Slapy

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 11/2020, povolení stavby 06/2021, realizace 2022.

Změna dokončené stavby samostatně stojícího rekreačního objektu. Je navržena přístavba, nástavba a vnitřní stavební úpravy. 

Novostavba RD Beroun

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 09/2020, povolení stavby 02/2021, realizace 2021-2022.

Novostavba jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu bez garáže, pro 4 člennou rodinu. Jednoduchá koncepce obdélníkového objektu se střešní nástavbou. Projektová dokumentace dle studie dodané investorem.

 

 Rekonstrukce RD Záhostice 

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 03/2020, povolení stavby 07/2020, realizace 2021-2022.

Změna stavby samostatně stojícího rodinného domu. Jedná se o dostavbu uzavřeného dvora ve stejné hmotové koncepci jako stavba původní. Jednopodlažní stavba s obytným podkrovím o 2 bytových jednotkách v klasické vesnické zástavbě. 

      

Rekonstrukce RD s provozovnou

Projekt pro společné povolení 06/2019, povolení stavby 11/2020, ve výstavbě

Navržena je rekonstrukce stavby pro bydlení se servisní místností. Jako doplňková stavba byl navržen Showroom (předváděcí místnost a vzorková prodejna) včetně skladové části, která je umístěna ve stavbě pro bydlení.

  

Rekonstrukce RD Říčany

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 11/2018, povolení stavby 06/2019, realizace 2022

Změna dokončené stavby samostatně stojícího rodinného domu. RD bude kompletně překoncipován, bude provedena demolice podkroví se sedlovou střechou a nově je navržen dvoupodlažní objekt s plochou střechou. Projektová dokumentace dle studie dodané investorem.

   

Přístavba RD Praha 20  

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 10/2018, povolení stavby 05/2019

Jedná se o přístavbu obytné kuchyně ke stávajícímu RD za minimální finanční náročnosti.

Novostavba RD Červený Újezd

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 10/2018, povolení stavby 04/2019

Jedná se o novostavbu nepodsklepeného rodinného domu s vestavěnou garáží typu Bungalov. Půdorys tvoří písmeno T, střecha objektu je navržena valbová. Východní křídlo tvoří garáž, jižní hlavní obytná společenská místnost a západní strana přísluší soukromým ložnicím. Projektová dokumentace dle naší studie.

    

  

Přístavba, nástavba a stavební úpravy řadového RD Praha 4

Projekt pro územní souhlas a ohlášení 04/2018, povolení stavby 08/2019, povolení užívání stavby 02/2021

Jedná se o přístavbu zádveří v prvním patře, spolu s pokojem v patře druhém. Dále bylo překoncipováno celkové vnitřní řešení dispozic spolu s využitím podkroví - umístění vikýře. Vše z důvodu rozšíření obytné plochy, tak aby lépe vyhovoval současným potřebám uživatelů objektu.

  

Nástavba a zateplení RD Praha 4

Projekt pro územní a stavební řízení 07/2018, povolení stavby 08/2019

Jedná se o nástavbu jednoho pokoje na nejvyšší terase a celkové zateplení objektu dle vypracované studie.

 

Rodinný dům Praha 4

Studie 2012, projekt pro územní řízení 2013, povolení vyjímky z OTTP, projekt pro stavební řízení, povolení stavby 2015, projekt pro změnu stavby před dokončením 01/2017, povolení změny stavby před dokončením 03/2017, užívání stavby 10/2017

Rekonstrukce rodinného domu na problematickém pozemku v památkově chráněném území starého Spořilova. Původně přízemní rodinný dům s obytným podkrovým a šikmou střechou nově navržen jako dvoupodlažní se střechou plochou.

   

Přístavba RD Roztoky u Prahy

Studie 01/2017, projekt pro územní a stavební řízení 04/2017, inženýring - povolení stavby včetně povolení vyjímky z odstupových vzdáleností 10/2017

Zadáním investora bylo navrhnout přístavbu a nástavbu stávajícího rodinného domu tak, aby při provádění stavby bylo možno stále obývat stávající RD, tedy tak, aby nebylo zasahováno do stávající střešní konstrukce či obvodových konstrukcí RD, navrhnout nové obytné prostory pro rodiče "vejminek na stáří" se samostatným vstupem, obsahující kromě sociálního zařízení obytný prostor s kuchyní a jednu ložnici.

 Rodinný dům Skuhrov 

Projekt pro územní a stavební řízení 10/2016. 

Novostavba rodinného domu, objekt je jednopodlažní obdélníkového půdorysu s valbovou střechou s neobytným podkrovím. Dům je nepodsklepený s třemi obytnými místnostmi.

    

Přístavba rekreační chaty Hradišťko

Projekt pro územní a stavební řízení 02/2016.

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační oblasti. Architektonické řešení objektu se v podstatě nemění. Jedná se o nízký rekreační objekt se sedlovou střechou, který je přístavbou rozšiřován tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů objektu. Rekreační objekt bude sloužit pro 2-4 člennou rodinu, nárazově pro více uživatelů.

Rekreační chata Zahořany

Projekt pro stavební povolení 04/2014, povolení stavby 01/2015, změna stavby před dokončením 12/2016, kolaudace 03/2017.

Novostavba rekreační chaty s možností celoročního užívání, navrženo jako dřevostavba.

  

Rodinný dům Chýně

Projekt pro územní a stavební řízení 05/2015, povolení stavby 2016.

Jedná se o rodinný dům s garáží. Kapacita : 5kk, 1NP : obytný prostor + kk, pokoj pro
hosty, hygienické zázemí,vstup, komunikační prostory, garáž s dílnou, 2NP : 3x
pokoj, hygienické zázemí, šatna, sauna.

Jedná se o rodinný dům s garáží. Kapacita : 5kk, 1NP : obytný prostor + kk, pokoj pro hosty, hygienické zázemí,vstup, komunikační prostory, garáž s dílnou, 2NP : 3xpokoj, hygienické zázemí, šatna, sauna. Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s jednoduchou hmotou, sestávající se z hlavní dvojpodlažní části RD a jednopodlažní garáže.

  

Rodinný dům Hodkovičky - dodatečné stavební povolení Legalizace drobných stavebních úprav a vestavby obytného podkroví. Korandova 225/16, Praha 4. Kolaudace 09/2013.

Rodinný dům Opočnice 

Celková rekonstrukce rodinného domu, vestavba obytného podkroví, zvýšení hřebenu (nový krov, střecha), interiér, zateplení objektu. Projektová dokumentace k ohlášení stavby, konzultace během realizace. Dokončeno 06/2013

Rodinný dům Bystřice u Benešova - novostavba

Kompletní projektová dokumentace od architektonické studie po realizační projekt, autorský dozor. Objekt rodinného domu pro 5-ti člennou rodinu umístěný na úzké stavební parcele v obci Bystřice u Benešova. Kolaudace 02/2013.

Rodinný dům Slivenec 

Novostavba Projekt pro provádění stavby, konzultace při realizaci. Nadstandartní rodinná vila na mírně svažitém pozemku v klidné části obce Slivenec. 

Realizace 2011-2013.

Rodinný dům Kyje 5 - novostavba

Kompletní projektová dokumentace, dozor při realizaci stavby, kolaudace stavby Rodinného domu s jednou bytovou jednotkou v Praze - Kyjích.
Legalizace nepovoleného vodního díla- studna, 06/2012