Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Inženýring

Zajistíme kompletní inženýrskou činnost jako součást kompletní péče o zákazníka spolu s projekční činností nebo samostatné projednání Vašeho záměru na příslušných úřadech. Inženýrská činnost zahrnuje osobní konzultace záměru na dotčených orgánech státní správy (jednotlivých úřadech), vypracování žádosti a její podání, kooperaci s příslušnými orgány a plnění jejich požadavků, případně jejich zapracování do projektové dokumentace, v případě plné moci od investora přebírání korespondence a účast na ústních jednáních a kontrolních prohlídkách. 

Zajišťujeme inženýrskou činnost ve pro všechny fáze projektu - tj. architektonická studie - konzultace záměru (vhodné zejména v památkové zóně - nutný souhlas památkářů), územní souhlas / územní řízení, ohlášení / stavební povolení (dodatečné povolení stavby, změna stavby před dokončením, změna dokončené stavby), kolaudace