Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Pasport stavby, podklady pro převod do osobního vlastnictví

Pasport stavby se zpracovává v případě, kdy ke stavbě není dochovaná projektová dokumentace nebo archivní dokumentace neodpovídá současnému stavu budovy. Jedná se zejména o případ, kdy investor zamýšlí nemovitost rekonstruovat, legalizovat (pokud se jedná o nepovolenou stavbu) či převést do osobního vlastnictví.

Nepovolené stavby - Existuje mnoho případů tzv. černých staveb, kdy k nim neexistuje projektová dokumentace, stavby nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Pokud byste chtěli takovou stavbu legalizovat a uvést do souladu se stavebním zákonem, je nutné provést pasport stavby (stavbu zaměřit a zpracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci obsahující situaci, půdorysy, řez, pohledy a technickou zprávu) a ten společně se žádostí předat stavebnímu úřadu. Stavbu je možné dodatečně povolit, pokud je stavba v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Převod nemovitosti do osobního vlastnictví - Pasport stavby se používá v případě zájmu převést nemovitost do osobního vlastnictví v případě, že k objektu neexistuje aktuální dokumentace odpovídající současnému stavu. Vypracujeme kompletní pasport stavby nebo jen nejnutnější zaměření samostatných jednotek s přehlednou tabulkou jednotek s vyčíslením poměru vlastnictví jako podklad pro následný převod do osobního vlastnictví.