Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Rodinné domy a rekreační chaty

Rekonstrukce RD Chýnov   10/2018

Jedná se o dostavbu uzavřeného dvora ve stejné hmotové koncepci jako stavba původní. Jedná se o jednopodlažní stavbu s obytným podkrovím v klasické vesnické zástavbě. Vypracovány byly dvě varianty.

Novostavba RD Červený Újezd 10/2018

Jedná se o novostavbu nepodsklepeného rodinného domu s vestavěnou garáží typu Bungalov. Půdorys tvoří písmeno T, střecha objektu je navržena valbová. Východní křídlo tvoří garáž, jižní hlavní obytná společenská místnost a západní strana přísluší soukromým ložnicím. Bylo vypracováno několik variant vzhledu domu téměř na shodném půdorysu.

   

Přístavba RD Praha 20  09/2018

Jedná se o přístavbu obytné kuchyně ke stávajícímu RD za minimální finanční náročnosti.

 

Úpravy bytu Praha 6  2018

Vnitřní úpravy dispozice, nová koupelna, kuchyň, chodba.

 

 Přístavba, nástavba a stavební úpravy řadového RD Praha 4   03/2018

Jedná se o přístavbu zádveří v prvním patře, spolu s pokojem v patře druhém. Dále bylo překoncipováno celkové vnitřní řešení dispozic spolu s využitím podkroví - umístění vikýře. Vše z důvodu rozšíření obytné plochy, tak aby lépe vyhovoval současným potřebám uživatelů objektu.

  Přístavba RD Roztoky u Prahy    01/2017

Zadáním investora bylo navrhnout přístavbu a nástavbu stávajícího rodinného domu tak, aby při provádění stavby bylo možno stále obývat stávající RD, tedy tak, aby nebylo zasahováno do stávající střešní konstrukce či obvodových konstrukcí RD, navrhnout nové obytné prostory pro rodiče "vejminek na stáří" se samostatným vstupem, obsahující kromě sociálního zařízení obytný prostor s kuchyní a jednu ložnici.

Přístavba rekreační chaty  Hradišťko     04/2016

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační oblasti. Architektonické řešení objektu se v podstatě nemění. Jedná se o nízký rekreační objekt se sedlovou střechou, který je přístavbou rozšiřován tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů objektu. Rekreační objekt bude sloužit pro 2-4 člennou rodinu, nárazově pro více uživatelů.

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační
oblasti obce Hradištko pod Medníkem.

Rodinný dům Praha 4  2012
Studie rekonstrukce rodinného domu na problematickém pozemku v památkově chráněném území starého Spořilova. Stav - projednávání výjimky z OTPP.

Rodinný dům Planá nad Lužnicí                

Studie rodinného domu na mírně svažitém pozemku v klidné lokalitě Strkova - Planá nad Lužnicí. Zastavěná plocha cca 270m2, moderní minimalistické pojetí fasády, kombinace hladké omítky a kamenného obkladu, orientace velkorysého prosklení na západ a jih s výhledem na rybník Hejtman a zdejší ptačí oblast. Odevzdaná ve dvou variantních řešení. Autor druhé varianty : Ing.arch. Lukáš Kozák.

 

Rodinný dům Praha 6                                              

Studie rodinného domu na lukrativním pozemku v lokalitě Praha - Suchdol pro 4 - člennou rodinu. 

 

Rodinný dům Praha 6

Ideová studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, koncept vychází z prostorových a výškových podmínek, pozemek je svažitý a protáhlý, objekt se nachází ve starší klasické zástavbě RD. Hmota domu obepíná "zahradní atrium" - klidovou zónu, jež je orientovaná na západ. Do ní se obracejí všechny obytné místnosti  včetně wellness. Dům je členěn na společenskou a klidovou zónu, přičemž obě jsou propojené se zahradou a terasou.

 

Bytové domy / byty

Bytový panelový dům Praha Petrovice 10/2017

Návrh několika barevných variant čelní fasády. Následoval projekt zateplení pro stavební povolení a vyřízení povolení stavby.

Bytový dům Strašnice  10/2015

Návrh dvou variant nástavby a přístavby původně rodinného domu a změna užívání na dům bytový. Dům je umístěn na hranici parcely. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, včetně vyřízení povolení stavby.

Administrativa a stavby pro školství

MŠ Srdíčko Praha 4

Návrh několika variant nového obvodového pláště za účelem snížení energetické náročnosti objektu.

 MŠ Pohádka Praha 4 

Návrh několika variant nového obvodového pláště za účelem snížení energetické náročnosti objektu.

Areál RECEDO   01/2016

Několik variant umístění a celkové podoby administrativního objektu, zejména vzhledem ke schválenému územnímu plánu. Jedná se o nástavbu skladového objektu a jeho změnu na polyfunkční objekt. 1.NP tvoří obchodní plocha, 2.NP a 3.NP je administrativní. Z architektonického hlediska se jedná o nenáročnou stavbu. Jedná se jednoduchou obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem. Opláštění z PUR panelů, povrch plech. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, včetně vyřízení povolení stavby. Náročné vyjednávání s úřady ohledně odvádění splaškových vod - původně areál StavoServisu, kde nikdo neví, kudy a kam vedou jednotlivé inženýrské sítě.

obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem.

Rekonstrukce objektu Čiklova 13a
Rekonstrukce administrativního objektu na volnočasové centrum s uměleckými ateliéry a zahradní restaurací na exponovaném pozemku pod Vyšehradem.
Projekt ve fázi studie.