Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

dat.schránka: 5z5r2pm

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Rodinné domy a rekreační chaty

Přístavba rekreační chaty  Hradišťko     04/2016

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační oblasti. Architektonické řešení objektu se v podstatě nemění. Jedná se o nízký rekreační objekt se sedlovou střechou, který je přístavbou rozšiřován tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů objektu. Rekreační objekt bude sloužit pro 2-4 člennou rodinu, nárazově pro více uživatelů.

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační
oblasti obce Hradištko pod Medníkem.

Rodinný dům Praha 4  2012
Studie rekonstrukce rodinného domu na problematickém pozemku v památkově chráněném území starého Spořilova. Stav - projednávání výjimky z OTPP.

Rodinný dům Planá nad Lužnicí                

Studie rodinného domu na mírně svažitém pozemku v klidné lokalitě Strkova - Planá nad Lužnicí. Zastavěná plocha cca 270m2, moderní minimalistické pojetí fasády, kombinace hladké omítky a kamenného obkladu, orientace velkorysého prosklení na západ a jih s výhledem na rybník Hejtman a zdejší ptačí oblast. Odevzdaná ve dvou variantních řešení. Autor druhé varianty : Ing.arch. Lukáš Kozák.

 

Rodinný dům Praha 6                                              

Studie rodinného domu na lukrativním pozemku v lokalitě Praha - Suchdol pro 4 - člennou rodinu. 

 

Rodinný dům Praha 6

Ideová studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, koncept vychází z prostorových a výškových podmínek, pozemek je svažitý a protáhlý, objekt se nachází ve starší klasické zástavbě RD. Hmota domu obepíná "zahradní atrium" - klidovou zónu, jež je orientovaná na západ. Do ní se obracejí všechny obytné místnosti  včetně wellness. Dům je členěn na společenskou a klidovou zónu, přičemž obě jsou propojené se zahradou a terasou.

 

Bytové domy / byty

Bytový dům Strašnice  10/2015

Návrh dvou variant nástavby a přístavby původně rodinného domu a změna užívání na dům bytový. Dům je umístěn na hranici parcely. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, včetně vyřízení povolení stavby.

Administrativa

Areál RECEDO   01/2016

Několik variant umístění a celkové podoby administrativního objektu, zejména vzhledem ke schválenému územnímu plánu. Jedná se o nástavbu skladového objektu a jeho změnu na polyfunkční objekt. 1.NP tvoří obchodní plocha, 2.NP a 3.NP je administrativní. Z architektonického hlediska se jedná o nenáročnou stavbu. Jedná se jednoduchou obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem. Opláštění z PUR panelů, povrch plech. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, včetně vyřízení povolení stavby. Náročné vyjednávání s úřady ohledně odvádění splaškových vod - původně areál StavoServisu, kde nikdo neví, kudy a kam vedou jednotlivé inženýrské sítě.

obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem.

Rekonstrukce objektu Čiklova 13a
Rekonstrukce administrativního objektu na volnočasové centrum s uměleckými ateliéry a zahradní restaurací na exponovaném pozemku pod Vyšehradem.
Projekt ve fázi studie.