Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Rodinné domy a rekreační chaty

Přístavba RD Praha 4 11/2023

Jedná se o jednoduchou jednopodlažní přístavbu vstupních částí rodinného domu o 2 bytových jednotkách, který tvoří koncová sekce řadové zástavby. Bylo vypracováno několik variant s různými typy zastřešení a oůdorysnými rozměry, finálně je přístavba o dvou hmotách s pultovou střechou.

Přístavba RD Chýně  09/2022

Změna dokončené stavby samostatně stojícího rodinného domu za účelem zvětšení užitné plochy přístavbou v uliční části. Bylo vypracováno několik variant s různými typy zastřešení, finálně je přístavba s plochou nepochozí střechou.

Nástavba a stavební úpravy RD Praha 4   08/2022

Změna dokončené stavby střední sekce řadových rodinných domů za účelem zvětšení užitné plochy nástavbou v zahradní části, kdy ve 3NP objektu vznikne vikýř.

Rekonstrukce RD Praha 4  08/2022

Kompletní rekonstrukce poloviny dvojdomu, návrh moderního vzhledu a funkce s použitím původního tvarosloví území, ve kterém se stavba nachází. Užitná plocha zvětšena o předsíň v 1.NP a nevyužívané podkroví zvětšeno o dva vikýře.

   

Rekonstrukce RD Praha 4 12/2021

Kompletní rekonstrukce prostřední sekce řadového domu za účelem zvětšení užitné plochy. Součástí navržených úprav je přístavba objektu v uliční části, která je dvoupodlažní s plochou střechou a terasou. Dále je součástí nástavba střešního vikýře v uliční části. Stavební úpravy dále zahrnují změnu uspořádání vnitřních prostor objektu.

 

Rekonstrukce RD Praha 4  07/2021

Jedná se o přestavbu podkroví jedné části dvojdomu, tak aby vznikl lépe využitelný prostor. Na obou stranách sedlové střechy vznikly vikýře, původní valba u zahradní části byla nahrazena plochou střechou.

  

Rekonstrukce rekreační chaty Slapy 01/2021

Jedná se o přestavbu stávající rekreační chaty. Jednoduchá obdélníková stavba s přízemím a podkrovím se sedlovou střechou. Z původního objektu zůstal pouze suterén a sloupy terasy.

Rekonstrukce RD s provozovnou  06/2019

Navržena je rekonstrukce stavby pro bydlení se servisní místností. Jako doplňková stavba byl navržen Showroom (předváděcí místnost a vzorková prodejna) včetně skladové části, která je umístěna ve stavbě pro bydlení.

Navržena je stavba pro bydlení se servisní místností elektroinstalační, projekční, prezentační a audiovizuální
techniky jako nerušící služby místního významu. Jako doplňková stavba byl navržen Showroom (předváděcí
místnost a vzorková prodejna) jako obchodní zařízení nepřevyšující 300m2, včetně skladové části, která je
umístěna ve stavbě pro bydlení.

Rekonstrukce RD Chýnov   10/2018

Jedná se o dostavbu uzavřeného dvora ve stejné hmotové koncepci jako stavba původní. Jedná se o jednopodlažní stavbu s obytným podkrovím v klasické vesnické zástavbě. Vypracovány byly dvě varianty. Vítězem se stala varianta třetí.

Novostavba RD Červený Újezd 10/2018

Jedná se o novostavbu nepodsklepeného rodinného domu s vestavěnou garáží typu Bungalov. Půdorys tvoří písmeno T, střecha objektu je navržena valbová. Východní křídlo tvoří garáž, jižní hlavní obytná společenská místnost a západní strana přísluší soukromým ložnicím. Bylo vypracováno několik variant vzhledu domu téměř na shodném půdorysu.

   

Přístavba RD Praha 20  09/2018

Jedná se o přístavbu obytné kuchyně ke stávajícímu RD za minimální finanční náročnosti.

 

Úpravy bytu Praha 6  2018

Vnitřní úpravy dispozice, nová koupelna, kuchyň, chodba.

 

 Přístavba, nástavba a stavební úpravy řadového RD Praha 4   03/2018

Jedná se o přístavbu zádveří v prvním patře, spolu s pokojem v patře druhém. Dále bylo překoncipováno celkové vnitřní řešení dispozic spolu s využitím podkroví - umístění vikýře. Vše z důvodu rozšíření obytné plochy, tak aby lépe vyhovoval současným potřebám uživatelů objektu.

Přístavba rekreační chaty  Hradišťko     04/2016

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační oblasti. Architektonické řešení objektu se v podstatě nemění. Jedná se o nízký rekreační objekt se sedlovou střechou, který je přístavbou rozšiřován tak, aby lépe vyhovoval potřebám uživatelů objektu. Rekreační objekt bude sloužit pro 2-4 člennou rodinu, nárazově pro více uživatelů.

Jedná se o přístavbu rekreačního objektu na mírně svažitém pozemku v rekreační
oblasti obce Hradištko pod Medníkem.

Rodinný dům Praha 4  2012
Studie rekonstrukce rodinného domu na problematickém pozemku v památkově chráněném území starého Spořilova. Stav - projednávání výjimky z OTPP.

Rodinný dům Planá nad Lužnicí                

Studie rodinného domu na mírně svažitém pozemku v klidné lokalitě Strkova - Planá nad Lužnicí. Zastavěná plocha cca 270m2, moderní minimalistické pojetí fasády, kombinace hladké omítky a kamenného obkladu, orientace velkorysého prosklení na západ a jih s výhledem na rybník Hejtman a zdejší ptačí oblast. Odevzdaná ve dvou variantních řešení. Autor druhé varianty : Ing.arch. Lukáš Kozák.

 

Rodinný dům Praha 6                                              

Studie rodinného domu na lukrativním pozemku v lokalitě Praha - Suchdol pro 4 - člennou rodinu. 

 

Rodinný dům Praha 6

Ideová studie rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu, koncept vychází z prostorových a výškových podmínek, pozemek je svažitý a protáhlý, objekt se nachází ve starší klasické zástavbě RD. Hmota domu obepíná "zahradní atrium" - klidovou zónu, jež je orientovaná na západ. Do ní se obracejí všechny obytné místnosti  včetně wellness. Dům je členěn na společenskou a klidovou zónu, přičemž obě jsou propojené se zahradou a terasou.

 

Bytové domy / byty

Bytový panelový dům Praha Petrovice 10/2017

Návrh několika barevných variant čelní fasády. Následoval projekt zateplení pro stavební povolení a vyřízení povolení stavby.

Bytový dům Strašnice  10/2015

Návrh dvou variant nástavby a přístavby původně rodinného domu a změna užívání na dům bytový. Dům je umístěn na hranici parcely. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, prováděcí dokumentace, včetně vyřízení povolení stavby.

Administrativa a stavby pro školství

MŠ Pastelka Praha 4   05/2020

Návrh několika variant nejen nového obvodového pláště za účelem snížení energetické náročnosti objektu. 

MŠ Srdíčko Praha 4

Návrh několika variant nového obvodového pláště za účelem snížení energetické náročnosti objektu.

 MŠ Pohádka Praha 4 

Návrh několika variant nového obvodového pláště za účelem snížení energetické náročnosti objektu.

Areál RECEDO   01/2016

Několik variant umístění a celkové podoby administrativního objektu, zejména vzhledem ke schválenému územnímu plánu. Jedná se o nástavbu skladového objektu a jeho změnu na polyfunkční objekt. 1.NP tvoří obchodní plocha, 2.NP a 3.NP je administrativní. Z architektonického hlediska se jedná o nenáročnou stavbu. Jedná se jednoduchou obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem. Opláštění z PUR panelů, povrch plech. Následoval projekt pro územní a stavební řízení, včetně vyřízení povolení stavby. Náročné vyjednávání s úřady ohledně odvádění splaškových vod - původně areál StavoServisu, kde nikdo neví, kudy a kam vedou jednotlivé inženýrské sítě.

obdélníkovou stavbu se sedlovou střechou s mírným spádem.

Rekonstrukce objektu Čiklova 13a
Rekonstrukce administrativního objektu na volnočasové centrum s uměleckými ateliéry a zahradní restaurací na exponovaném pozemku pod Vyšehradem.
Projekt ve fázi studie.