Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Severozápadní III 343/12
Praha 4 - Spořilov
141 00

dat.schránka: 5z5r2pm

e-mail:
chrobok@pkatlas.cz
friedbergerova@pkatlas.cz

telefon:
608 125 476
607 186 251

Archiv článků

Nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy

08.11.2018 14:58
Nařízení, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) důležitá úprava §45 - ruší se podmínka oslunění bytů, účinnost...

Celoměstsky významná změna ÚP Prahy

12.10.2018 15:05
Celoměstsky významná změna ÚP Prahy účinnost 12.10.2018 Opatření obecné povahy č.55/2018

Novela stavebního zákona s účinností od 1.9.2018

01.09.2018 10:02
Na světě je další novela stavebního zákona O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury účinné od 1. 9. 2018.

Kolaudace, užívání RD po Novele stavebního zákona

25.05.2018 14:26
Novela stavebního zákona přináší prohloubení deregulace v oblasti kolaudace (povolování užívání) staveb. Od 1. 1. 2018 vyžaduje kolaudaci pouze stavba uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 stavebního zákona, nebo stavba, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm....

Novelizace vyhlášky č.499/2006 Sb.

07.12.2017 16:14
V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7.12.2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na...

Návrh Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu

27.11.2017 13:11
Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby o krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též přinese například celoplošnou výškovou regulaci...

Novela stavebního zákona č.183/2006 Sb.

31.07.2017 16:13
Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...

Jízdárna Pohořelec získala nový kabát

14.12.2015 22:12
Proběhla úspěšná realizace a kolaudace rekonstrukce Jízdárny Pohořelec, kde našel azyl depozitář Pražského hradu.

Workshop - Interior Design Coaching

31.05.2014 10:00
Již delší dobu se zajímám o design psychologii a mým hlavním zájmem při vytváření interiéru je, aby se v něm klient cítil příjemně a skutečně "jako doma". K tomu je potřeba, aby při tvorbě spolupracoval a nebál se do interiéru vložit kus sebe, své originality.. Poznat své skutečné potřeby,...

Přednáška - Nízkoenergetické stavby, Hozman

13.05.2014 18:00
13.5.2014  _18-19:30  _Městská knihovna v Praze, Malý sál  _přednášející akad.arch. Oldřich Hozman https://www.arc.cz/web_cz/seminare-prednasky.php Nízkoenergetické stavby. a zdravé stavební materiály. Ekologická architektura a lidské zdraví. Jak může ovlivňovat stavba naše...
Záznamy: 1 - 10 ze 26
1 | 2 | 3 >>