Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

Výrobní a skladové objekty

Dostavba skladových hal

kat.ú. Zápy, č.parc. 239/2, 239/3, 241, změna stavby před dokončením, zast. plocha : 2430m2, invest.náklady : cca 20 mil Kč, PD 2013

Centrum digitálního tisku Powerprint
kat. ú. Horoměřice, č.parc. 109/8, dvě halové stavby propojené spojovacím krčkem sloužící pro potřeby společnosti Powerprint, která se zabývá reprografickými službami a digitálním tiskem knih a publikací, celková zastavěná plocha : 1142m2, PD pro územní řízení, PD pro stavební povolení, PD pro výběr zhotovitele, autorský dozor, realizace duben 2014 -

Jízdárna Pohořelec
Keplerova 213, Praha 6, generální rekonstrukce objektu jízdárny a přístavku, zkapacitnění skladů Správy Pražského hradu, PD pro stavební povolení, realizační projekt, autorský dozor, realizace 2012

Modernizace areálu Hostivař a.s.
U Továren 770, Praha 10, modernizace areálu Hostivař a.s., pravomocné ÚR na dostavbu areálu - 7 objektů, stav : hala 15, 16A, 16B realizována, po kolaudaci v užívání, hala D - změna územního rozhodnutí, PD pro stavební řízení v přípravě. 2007-doposud