Vyhledávání


Kontakt

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.
Čiklova 1706/13a
Praha 2
128 00

tel: 261212781

E-mail: info@pkatlas.cz

legislativa

http://www.uur.cz/1000-otazek/prehled1.asp  1000 otázek ke stavebnímu právu, najdete zde informace formou otázek a odpovědí, vhodné zejména, pokud si hodláte Váš stavební záměr vyřizovat na úřadě sami, přečtením získáte velmi rychle přehled o nejdůležitějších pojmech, termínech, Vašich právech a povinnostech v rámci jednotlivých řízení a mnoho dalších užitečných informací

http://www.cka.cc/pravni_predpisy/hlavni_zakony/zakon-c.-183-2006-sb.-stavebni-zakon  Na stránkách ČKA (České komory architektů) je vystavena vždy nejnovější verze stavebního zákona, k dispozici ke stažení i text s vyznačenými změnami.

http://www.cka.cc/pravni_predpisy/vyhlasky/provadeci-vyhlasky-ke-stavebnimu-zakonu Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu, např. vyhláška o dokumentaci staveb, kde naleznete předepsaný obsah dokumentace k jednotlivým stupňům projektu.

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/uredni_deska_a_oznameni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/rok_1999-vyhlaska_cislo_26_ze_dne_19_10_1999.html Každá stavba musí splňovat obecné technické požadavky na stavby, pokud je umístěná kdekoli na území republiky mimo hlavní město, jedná se o vyhlášku 268/2009 Sb., v Praze platí Vyhláška uvedená výše v odkazu a přizpůsobuje některé záležitosti podmínkám v hlavním městě (například výpočet zastavěnosti pozemku apod.)